S problematikou PODLAHY sa zaoberáme od r.1995. Najprv ako zastupiteľstvo jedného z najväčších výrobcov Podlahových krytín na svete sme sa dostali do znalostí o výrobe a do technických vlastností výrobkov ako pružné podlahové krytiny (PVC, prírodné Linoleum, Poly-olefín, Textilné koberce). Neskôr rozšírením sortimentu sa naše poznatky rozšírili aj na LaminátovéDrevené parkety pre Bytovú aj Objektovú záťaž vo verejných budovách, ako aj Športové povrchy pre vnútro-halové využitie.

Tieto všetky skúsenosti sa snažíme odovzdať členom Cechu Podlahárov Slovenska, pri zrode ktorom sme sa aktívne podieľali. Momentálne ponuka podlahových krytín od rôznych svetových výrobcov dáva garanciu výberu najlepších a esteticky moderných riešení Vašich interiérov.