img4

Interview (maď.) z konferencie štátov V4 o duálnom vzdelávaní.