eurostav 07 2006Nášľapné vrstvy podlahových konštrukcií týchto priestorov sa vyznačujú tým, že sa na ne kladú odlišné požiadavky, čo sa týka oderu, vzhľadu či životnosti. Zatiaľ čo predajné priestory vyžadujú hlavne estetiku a vysokú oderuvzdornosť, kancelárske priestory kladú dôraz najmä na komfort, čistotu a estetiku. Skladové a výrobné priestory zas okrem nízkej ceny požadujú bezprašnosť a oderuvzdornosť povrchu. Okrem týchto technických požiadaviek naviac podliehajú aktuálnym trendom. Tento článok vám bude nápomocný, ako navrhnúť a vybrať si tú najsprávnejšiu.

Predajné priestory

Aplikácia podlahových krytín v obchodoch a kanceláriách v mnohom nasledovala módne trendy nástupom nových podlahovín renomovaných zahraničných výrobcov, bez ohľadu na to, či vlastnosťami tomuto účelu skutočne vyhovovali, alebo nie. Bolo to značné hlavne inštaláciami laminátových podlahových krytín po prelome tisícročia – známe plávajúce podlahy – všade, kde sa len dalo. Hovoríme tu o objektových priestoroch verejnej sféry, najmä kancelárie, obchodné domy či menšie predajne. Architekti, investori, ktorí nepodľahli tomuto trendu, zostali pri použití keramických dlažieb. Výsledkom toho je, že keď odborník z fachu podlahových krytín prejde veľké nákupné centrá typu POLUS – teda s oddelenými samostatnými predajňami, podlahy sú zničené a jednotvárne, nudné, bez fantázie. Človek len ťažko nájde iné typy použitých materiálov na podlahe ako laminátovú podlahu s ošúchanými hranami vrchnej nášľapnej vrstvy alebo s rozídenými spojmi či popraskané keramické dlažby. I keď vývoj v týchto materiáloch značne pokročil hlavne v dostupnosti rôznych dekórov moderného, štýlového či iného smeru, ich základná technická vlastnosť sa nezmenila. Preto na trh prichádza efektívnejšia podlahová krytina, tzv. exkluzívne PVC dielce (LVT – Luxoury Vinyl Tiles) (obr. 1 a 4). Táto podlahová krytina spĺňa mnohé spomínané vysoké nároky obchodných priestorov, a to na:

  • dizajn – motív na podlahovej krytine sa vytvára technológiou potlače, čo umožňuje naniesť na povrch motív širokého spektra obrazov, tvarov farieb, a imitácií.
  • variabilnosť – vzhľadom na plastový materiál je lahké ju rezať na rôzne aj nepravidelné tvary či krivky, čo umožňuje materiály navzájom kombinovať, či vsadiť atraktívne obrazce do podlahy.
  • oder – kým bežné heterogénne PVC objektové podlahové krytiny majú nášľapnú vrstvu 0,7 mm (čo zodpovedá aj oderu 2 mm homogénnej PVC podlahovej krytine), LVT sa dodáva s posilnenou nášľapnou vrstvou 0,9 mm. Povrch podlahovej krytiny je na vylepšenie údržby a čistoty ošetrený PUR vrstvou. Z materiálového hľadiska je plast 100 %-ne vodonepriepustný, to znamená odpadáva riziko znehodnotenia podlahovej krytiny nánosom vody z topánok.
  • rýchla inštalácia bez mokrého procesu – renovácia obchodných priestorov sa musí vykonať rýchlo, aby sa predišlo dlhému výpadku tržby počas nútenej odstávky. LVT sa lepí disperznými lepidlami na rôzny už existujúci rovný podklad a podlaha je následne pochôdzna v podstate ihneď na spätné rozmiestnenie zariadenia a do začatia plnej prevádzky nasledovný deň lepidlo vytvrdne. Mimo predajní s priamym vstupom z ulice (na nutnú vstupnú plochu takýchto predajní odporúčame keramickú dlažbu) sú LVT dielce momentálne najvhodnejším riešením podlahy hlavne pre ich široký dizajn, odolnosť voči oderu, ako aj rýchlosťou pokládky spomedzi dnes dostupných objektových podlahových krytín.
clanok 1 foto 1  clanok 1 foto 2 

Kancelárske priestory

Tento segment objektových priestorov je najviac poznačený konzervatívnymi názormi projektantov a investorov. Ešte stále je do približne 50 % kancelárií kladený koberec. Táto podlahová krytina s veľmi dlhou históriou je veľmi obľúbená pre príjemnú chôdzu po nej - vytvára vysoký pocit komfortu - ako aj pre jej výbornú tepelnú a hlukovú izoláciu. Je však vhodná hlavne tam, kde nie je vystavená vysokej premávke. Nevhodný výber podlahovej krytiny má za následok jej rýchle opotrebovanie, a tým narušenie estetického dojmu zo samotného interiéru. Ak chceme ma exkluzívnu textilnú podlahu so strihaným vlasom, môžeme ho odporúčať len do kancelárií riaditeľov či vysokých úradníkov, kde nechodí veľa návštev. Slabým miestom takýchto kancelárií aj tak zostáva malý priestor pod kolieskovými stoličkami. Keď už nechceme kombináciu podlahy s inou – vhodnejšou podlahovou krytinou, mali by sme túto plochu prikryť priehľadnou polykarbonátovou doskou, čo nenaruší celkovú estetiku podlahy. Takáto náročná a citlivá textilná podlahová krytina s vyšším strihaným vlasom vyžaduje pravidelnú údržbu. Hlavne ide o vysávanie, avšak je potrebné použitie vysávača s rotačnou kefou, ktorá vždy narovná ušľapané vlasy koberca. Zamedzíme tak nepeknému pohľadu na vychodené a nevychodené zóny. Do priestorov referentských kancelárií a chodieb sú horeuvedené koberce doslova nevhodným riešením. Tam treba použiť koberce so slučkovými vlasmi. Na nich je menej rozoznať odtlak po náročnom pošľapávaní. Aj farebné riešenie by malo byť čo najviac pestré s drobnými nepravidelnými motívmi, aby zašpinenie bolo čo najmenej viditeľné. Mnoho novostavieb kancelárskych priestorov podlieha tlaku investorov na cenu podlahovej krytiny. Nevhodne sa nakoniec použijú slučkové koberce s vlasmi z polypropylénu (PP) namiesto vlasov z polyamidu (PA). Materiál PP pre jeho menšiu oderuvzdornosť a nižšiu cenu sa odporúča používať pritom len pre menej zaťažené bytové koberce. Pripomíname ešte, že koberce z vlny sú určené len pre luxusné hotelové izby či bytové priestory. Celkovo textilným kobercom (hlavne so strihaným vlasom) sa musí venovať značná údržba. Keď už nestačí samotné suché vysávanie, musí nastúpiť proces vlhkého čistenia. Hlavne ide o ľudovo zaužívané tepovanie, po ktorom sa musí podlaha nechať dôkladne vysušiť. Pri prevádzkach, kde takýto časový priestor nepoužívania nie je možný (hlavne v priestoroch pre dispečing, strážnu službu bánk, poisťovacích či iných bohatých spoločností), odporúča sa použiť aktívny čistiaci prášok. Takýto čistiaci proces zaberie len cca. 30 min. Užívaním nevysušenej podlahy sa prach zatlačí medzi vlákna ako blato, čoho výsledkom je ušľapaný, špinavý a tvrdý povrch koberca. Vhodnejšou alternatívou textilných podlahových krytín pre vysokozaťažené priestory stredného stupňa exkluzivity sú vpichované plstené koberce (needlepunch). Majú vlákna z PA, majú atraktívne vzory (vzor sa vytvára potlačou), a čo je hlavné, majú nižšiu cenu a lepšie čistiace vlastnosti. Vlasy sú totiž horizontálne, špina sa nedostáva medzi vlákna a teda sa ľahšie odstráni iba z povrchu bežnými kefovými strojmi. Povrch je hladký (ľahko sa kĺže po nej koliesková stolička či servírovací vozík). Z dizajnového hľadiska to môže by zaujímavá podlaha s možnos ou vzájomnej kombinácie farieb a vzorov (obr. 2, 3).
Ak si však nepotrpíme vyslovene na textilnej podlahovej krytine, všetky vyššieuvedené výhody plstených kobercov zahŕňa a v čistiacich vlastnostiach ešte aj prevyšuje heterogénna PVC podlahová krytina s penovou vrstvou - Akustická PVC podlahová krytina. Dnes dodávaná škála týchto podlahovín umožňuje vytvoriť atraktívnu podlahu vysokej estetickej úrovne, po ktorej je chôdza príjemná, nehlučná, a pritom nevyžaduje vysoké nároky na údržbu (obr. 5, 6). Spomínaný komfort chôdze sa príjemne dá využiť aj na dlhých spojovacích chodbách administratívnych budov.

clanok 1 foto 3

clanok 1 foto 4

clanok 1 foto 5 clanok 1 foto 6 

Skladové a výrobné priestory

clanok 1 foto 7Takéto objekty nekladú vysoké nároky na dizajn, preto sa použijú podlahové krytiny menej náročných výrobných technológií s menej atraktívnymi farbami, preto sú aj cenovo položené nižšie. Vzhľadom na to, že sa predpokladá použitie malých èi väčších dopravných vozíkov, majú vysoké nároky na oder. Uskladnený či vyrábaný tovar sa tiež nesmie zapráši , preto sa musia aj ľahko udržiava. Z toho dôvodu sa väčšinou vyžadujú bezškárové podlahy. Vhodným riešením sú homogénne PVC podlahové krytiny (obr. 7). Majú vysokú oderuvzdornosť a vysoké statické zaťaženie. Odporúča sa však vybrať aspoň jemné vzorovanie materiálu najmä s pozdĺžnymi pásmi, aby otlačky pohybu vozíkov či materiálu boli na podlahe čo najmenej viditeľné. Môžu sa odporúčať tam, kde sa používajú iba nízkozdvižné vozíky. Tie však nesmú mať kolesá z čiernej gumy (zanechávajú tmavé šmuhy, či spôsobujú trvalé sfarbenie PVC podlahy) alebo z kovu (môžu spôsobiť hĺbkový trvalý zárez). Najlepšie sú z bledého plastu. Takisto je riziko poškrabania podlahy vyčnievajúcim klincom z palety pri neopatrnej manipulácii. Takáto podlahovina je teda vhodná najmä do knižníc, archívov, skladov nízkohmotnostných materiálov, ako zdravotníckeho, elektrotechnického či textilného priemyslu. Obdobne sa do takýchto priestorov hodí aj podlahovina z prírodného linolea. Ak však chceme dodržať neprašnosť podlahy, pre oba typy musíme pristúpiť k používaniu správnych metód údržby či čistenia povrchu. Používanie vysokozdvižných vozíkov nedovoľuje nainštalovanie povlakových podlahových krytín. PVC zanecháva trvalú stopu po čiernych pneumatikách po dlhšom kontakte, a platí pre obe, že sa môžu odtrhnúť od podkladu, ak ťažko naložený vozík prudko zabrzdí či zmení smer. Preto do takýchto skladových priestorov sa odporúčajú liate epoxidové či cementové podlahy. Technológia aplikácie dovoľuje pritom aj prifarbenie, zdrsnenie alebo iné technické vylepšenia porchu. Sú takisto bezškárové, preto na údržbu je možné použiť aj čistiaci automat. Na dodržanie celistvosti povrchu sa však musí klásť veľký dôraz na prípravu podkladu a dilatácie v podlahe. Výber vhodného typu liatej podlahy sa robí aj na základe toho, či je podlaha vystavená teplotám pod bodom mrazu či nánosom cestných posypov dopravnými prostriedkami do skladu.

 

Záver

Správne určiť účel miestnosti či priestoru, vedieť definovať všetky nároky, ktoré naň budú kladené, dovoliť architektom trochu fantázie a nehľadie vždy na ekonomickú stránku, je to najdôležitejšie, čo sa týka nášľapných vrstiev obchodných, administratívnych a výrobných objektov. Nemenej dôležitá je však odborná pokládka odbornou firmou na dokonale suchý a rovný povrch.

 

Ing. Tibor Pásztor
Podpredseda Cechu podlahárov Slovenska
Foto: archív firmy Tarkett SAS - organizačná zložka

Stiahnuť  ako PDF